Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Felhasználási feltételek


Felhasználói feltételek

A jelen szabályzat tartalmazza képviselő: Szőke Tibor, elérhetősége: ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük.Képviselő , tulajdonos: (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, a www.horgaszvizkatalogus.hu portál (domain: www.horgaszvizkatalogus.hu) és az annak részét képező valamennyi interaktív és egyéb szolgáltatás (együttesen: szolgáltatás) használatának feltételeit. A felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) regisztrációjának feltétele a Felhasználási Feltételek ismerete és elfogadása.

Amennyiben a www.horgaszvizkatalogus.hu -t a nem regisztrált felhasználók használatba veszik a tényleges használat megkezdése a Felhasználási Feltételek elfogadásának minősül. A Felhasználási Feltételek mindenkori aktuális változata a horgaszvizkatalogus.hu regisztrációs felületén elhelyezett „Felhasználási Feltételek” linkre kattintva ismerhetőek meg.

A Felhasználási Feltételek hatálya

A www.horgaszvizkatalogus.hu -n az üzemeltető számos különböző információhoz és szolgáltatáshoz biztosít interaktív hozzáférést a felhasználók részére. Az egyes szolgáltatások és egyéb tartalmi elemek, ideértve azok valamennyi frissítését, javítását, új tulajdonságait és/vagy újonnan hozzáadott szolgáltatásokat is, használata a Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan információra és állományra (szöveges, grafikus, audiovizuális, stb.) is, mely a www.horgaszvizkatalogus.hu  tartományban tárolásra kerül, vagy egyébként a www.horgaszvizkatalogus.hu -n belül hozzáférhető. A Felhasználási Feltételek hatálya a www.horgaszvizkatalogus.hu  valamennyi felhasználójára és a www.horgaszvizkatalogus.hu -t egyébként használó személyre kiterjed. (A szolgáltatás magában foglalja a www.horgaszvizkatalogus.hu -n elérhető tartalom olvasását is).

A Felhasználási Feltételek módosítása

Üzemeltető a Felhasználási Feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja. A módosítást követően a www.horgaszvizkatalogus.hu  használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A www.horgaszvizkatalogus.hu  célja

A http://www.horgaszvizkatalogus.hu  közösségi oldal, melynek legfőbb céljai: A Magyar Ország területén és külföldön, fellelhető horgászvizek minél pontosabb leírása, lehetőséget biztosít tagja számára apró hirdetések feladására és más ingyenes szolgáltatások igénybe vételére valamint, hogy az azonos érdeklődésű emberek megtalálják egymást.

Regisztráció nélküli használat

Regisztráció nélkül a felhasználók csak a www.horgaszvizkatalogus.hu  regisztrációhoz nem kötött tartalmait olvashatják. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat sem használhatnak, mint például a közösség alapítás, vagy a fórumozás.

Regisztráció

A portálra történő regisztráció a www.horgaszvizkatalogus.hu  regisztrációs felületén elérhető regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével történik.

A regisztráció során a felhasználónak

• Vezetéknevét, keresztnevét meg kell adnia.
• felhasználónevet, jelszót kell választania.
• E-mail címet kell megadni.
• Neméről, születési idejéről és városáról kell nyilatkoznia.

A felhasználó felelőssége az felhasználói név és jelszavak titkosságának megőrzése.
A felhasználó a regisztrációval összefüggő valamennyi tevékenységért saját maga felel.
A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni üzemeltetőt saját regisztrációkor megadott adatainak bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, illetve a tapaszalt, és a biztonságot sértő, eseményről.

Az üzemeltető kizárja a felelősséget az felhasználói nevek és jelszavak a felhasználók tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő, üzemeltető önhibáján kívül keletkező károkért.

A felhasználó felelősséggel tartozik a saját felhasználói nevének és jelszavának illetéktelen használatával az üzemeltetőnek vagy más harmadik személynek okozott károkért.

Az üzemeltető jogosult arra, hogy amennyiben a felhasználó valótlan adatokat ad meg a regisztrációja során, vagy több alkalommal is regisztrál, úgy a felhasználó www.horgaszvizkatalogus.hu  -hoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles ezeket regisztrációs adataiban haladéktalanul módosítani.

A Felhasználási Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a www.horgaszvizkatalogus.hu  regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a Felhasználási Feltételekben foglaltakat s megfelel az abban foglalt feltételeknek.

Az üzemeltető nem tesz különbséget a www.horgaszvizkatalogus.hu  felhasználói között kor, nem, faj, bőrszín, nemzetiség, vallás, szexuális beállítottság, és semmilyen más tulajdonságuk alapján.

A sikeres regisztrációt követően a felhasználó használhatja a www.horgaszvizkatalogus.hu  - a felhasználó számára elérhetővé tett - éppen aktuális szolgáltatását. A www.horgaszvizkatalogus.hu  szolgáltatásainak, illetve a felhasználó számára elérhetővé tett szolgáltatások körét az üzemeltető határozza meg. A felhasználó többek között az alábbi szolgáltatások igénybevételére lehet jogosult (az indítás joga minden esetben kiterjed a szolgáltatásban való részvételre is).

• olvashatja a publikus, és a számára nyitott nem publikus tartalmakat,
• profiloldalt hozhat létre,
• fotókat tárolhat,
• fotóalbumokat készíthet,
• fórum topikot indíthat,
• a fentiekben felsorolt, mások által létrehozott tartalmakat kommentálhatja,

Személyes adatok kezelése

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A www.horgaszvizkatalogus.hu  moderátorai

Az üzemeltető megbízásából a www.horgaszvizkatalogus.hu  működését moderátorok segítik.

A Moderátorok jogosultak többek között:

• a www.horgaszvizkatalogus.hu  keretein belül hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett bármilyen publikus és nem publikus tartalom olvasására, törlésére, módosítására, eltávolítására, visszahelyezésére.
• Bármely felhasználót meghatározott időre, vagy véglegesen felfüggeszteni, kitiltani a www.horgaszvizkatalogus.hu  -ról, vagy annak bármely részéről a Felhasználási Feltételekben felsorolt okok esetén.

A moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és kommunikáció, a szolgáltatás zavartalan és jogszerű működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik.

Konfliktusok rendezése

Az üzemeltető és a felhasználó konfliktusát elsősorban kölcsönös kommunikációval kell rendezni. Amennyiben így nem sikerül rendezni a nézeteltéréseket, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden jogszerű eszközzel kikényszerítse a Felhasználási Feltételek betartatását. Az üzemeltető maximális figyelmet fordít arra, hogy a felhasználók kommunikációikban, vitáikban, kritikáikban kulturált hangot üssenek meg és az ellenkező véleményeket tiszteletben tartsák.

Jogsértő tartalmak tilalma

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a www.horgaszvizkatalogus.hu  használata során mindenkor betartja a hatályos jogszabályokat.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom és egyéb információ, adat törlésére, illetve módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a Felhasználási Feltételekbe ütközik.

Az üzemeltető az észlelt jogsértések esetén együttműködik az illetékes hatóságokkal, bíróságokkal és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.

Jogsértés, illetve a Felhasználási Feltételek megsértése esetén az üzemeltető a felhasználót meghatározott időre, vagy véglegesen is kizárhatja a magyarhorgaszvizek.hu -ról.

Egyéb tilalmak

A www.horgaszvizkatalogus.hu  használata során a felhasználó számára tilos:

• A www.horgaszvizkatalogus.hu  -n más, valós személy nevét, adatait felhasználni.
• Valótlan, pontatlan adatokkal regisztrálni.
• Más személyek személyes és különleges adatait az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni, vagy mással közölni. A személyes vagy különleges adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala esetén a moderátorok az érintett felhasználót azonnal és véglegesen is eltilthatják a www.horgaszvizkatalogus.hu  használatától.
• a felhasználók számára a www.horgaszvizkatalogus.hu  bármilyen részét, vagy a www.horgaszvizkatalogus.hu  -n elérhető felhasználók adatait és tartalmait közvetlenül, vagy közvetve felhasználni kereskedelmi tevékenység folytatására.
• A felhasználó jogait vagy jogos érdekeit sértő módon használni a www.horgaszvizkatalogus.hu -t.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  oldalain bármilyen megjelenési formában (profiloldal, fórum stb.), bármilyen olyan tevékenységet végezni, melyért a felhasználó pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kér, vagy fogad el.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu oldalain olyan tartalmat létrehozni (hozzáférhetővé tenni), amely valamilyen terméket, szolgáltatást, céget, személyt, tevékenységet reklámoz, vagy annak reklámozására alkalmas.
• E tilalom alól kivételt képeznek az üzemeltetővel ettől eltérő tartalmú írásbeli megállapodást kötő felhasználók.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  oldalain sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkelt, rasszista, vagy más személyek és közösségek személyiségi jogait, illetve egyébként jogszabályokat sértő tartalmakat, információkat elhelyezni, vagy hozzáférhetővé tenni.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  -n szexuális szolgáltatásokat a hatályos jogszabályokat sértő módon felajánlani.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  -n tilos bármilyen pornográf tartalom (például videó, fénykép, képfelvétel, szöveg, stb.…) elhelyezése, vagy hozzáférhetővé tétele.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu -n tilos felhasználói névként, vagy egyébként olyan elnevezést vagy megjelölést (közösség nevet, felhasználónevet, stb…) használni, mely részben vagy egészben más személynek vagy szervezetnek kizárólagos jogosultságába ütközik. Az ilyen elnevezéseket használó regisztrációkat és tartalmakat a moderátorok külön felszólítás nélkül hivatalból, illetve az érintett kérésre törölheti. (Az üzemeltető maximálisan törekszik ezek kiszűrésére és felismerésekor nyomban gondoskodik törlésükről.)
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  -n a hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő szereket népszerűsíteni, fogyasztásukra buzdítani, vagy azokkal összefüggésben egyébként a hatályos jogszabályokat sértő magatartást tanúsítani.
• A www.horgaszvizkatalogus.hu  -n az egészséget vagy a közbiztonságot ténylegesen, vagy akárcsak potenciálisan veszélyeztető, illetve ilyen tevékenységek végzését elősegítő, lehetővé tevő, megkönnyítő információkat elhelyezni.
• Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.

Moderálás

A felhasználók által létrehozott és megosztott tartalom utólagosan kerül moderálásra a moderátorok által. A moderátorok a Felhasználási Feltételek szerint végzik munkájukat. A moderátorok munkájával kapcsolatban észrevételt, kifogást, panaszt, a Felhasználási Feltételekkel, ellentétes tartalommal kapcsolatos panaszt, illetve egyéb kifogást a felhasználó kizárólag a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött e-mail címen tehet.

Az üzemeltető a központi moderátor személyes adatait a felhasználónak, kifejezett kérésére sem adja ki. Hatósági megkeresésre köteles közölni ezeket az adatokat megkereső hatósággal.

A felhasználó nem jogosult a magyarhorgaszvizek.hu -n a moderátor személyét, tevékenységét nyilvánosan kritikával illetni, illetve ilyen külső tartalmakra hivatkozást elhelyezni.

Szerzői jogok

Az üzemeltető nem lesz a felhasználó által az üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott, illetve a www.horgaszvizkatalogus.hu -n a felhasználó által elérhetővé tett, feltöltött, beírt vagy beküldött anyagok tulajdonosa. A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető nem felel.

Az anyagok elérhetővé tételével a felhasználó határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt ad az üzemeltetőnek. A www.horgaszvizkatalogus.hu -n való közzététellel a felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználási Feltételekben meghatározott jog a felhasználót illeti, vagy azokkal rendelkezik. Az előző szavatossági kötelezettség vállalásán és kijelentésén túlmenően, ábrákat, fényképeket, képeket, vagy teljes egészében vagy részben grafikai ábrázolás, képek, videók (együttesen: vizuális tartalmak) esetén felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy

• A felhasználó a vizuális tartalom szerzői jogaival rendelkezik, illetve a szerző engedélyezte a felhasználónak az adott vizuális tartalomnak a Felhasználási Feltételekben előírt módon történő felhasználását. (A felhasználó rendelkezik a mű licencjogaival és allicenc-jogaival. )
• A felhasználó rendelkezik az adott vizuális tartalmon szereplő valamennyi személy hozzájárulásával a www.horgaszvizkatalogus.hu -n történő felhasználásához, ideértve a vizuális tartalom terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését.
• A felhasználó a vizuális tartalom után esetlegesen járó szerzői jogdíjat megfizette.

A felhasználó a vizuális tartalom publikus közzétételével határozatlan időtartamra engedélyezi:

• A www.horgaszvizkatalogus.hu  valamennyi tagjának (valamennyi a felhasználó személyes közössége tagjai részére hozzáférhető vizuális tartalmak tekintetében),
• a www.horgaszvizkatalogus.hu -n belül szabadon hozzáférhető minden vizuális tartalom esetében a Felhasználási Feltételek által engedélyezett módon történő használatát. (A vizuális tartalom kinyomtatását a felhasználó képének a felhasználó nevének feltüntetése nélkül történő másolását, terjesztését, közvetítését, nyilvános megjelenítését, többszörözését, szerkesztését. A fordításra és formázásra vonatkozó nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes felhasználási jogát és a fentiekben ismertetett jogoknak a szolgáltatások bármely beszállítója részére történő allicencbe adásának jogát.)
• A vizuális tartalomra a felhasználási engedély megszűnik, amennyiben a felhasználó a vizuális tartalmat a www.horgaszvizkatalogus.hu-ról maradéktalanul eltávolítja. A megszűnés azonban nem érinti az ilyen vizuális tartalom tekintetében a maradéktalan eltávolítást megelőző időben adott felhasználási jogokat. A felhasználó vizuális tartalmának használatáért ellenszolgáltatás nem jár.

A felhasználó által az üzemeltető részére a Felhasználási Feltételekben engedett felhasználási engedélyeket a szerződés megszűnése nem érinti.

A felhasználó által használt szoftverek

A www.horgaszvizkatalogus.hu  használatához elegendő egy Internet-böngésző.

Amennyiben a felhasználó más szoftvereket is felhasznál tartalmak előállításához és megosztásához ezen szoftverek jogtisztaságáért a felhasználó felel.

Beépülő modulok, cookie-k

www.horgaszvizkatalogus.hu csupán olyan modulokat, programokat telepít felhasználó gépére, melyek a  www.horgaszvizkatalogus.hu működéséhez feltétlenül szükségesek.

A www.horgaszvizkatalogus.hu  használatával a felhasználó elfogadja, hogy ezek a szoftverek számítógépére telepítésre kerüljenek. A www.horgaszvizkatalogus.hu  használata során az üzemeltető által rögzített adatok kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A Felhasználási Feltételekbe ütköző felhasználói magatartás következményei

A felhasználó által elhelyezett, vagy elérhetővé tett, de a Felhasználási Feltételekbe ütköző tartalmat a moderátorok eltávolítják és a felhasználót figyelmeztetik a történtekre és arra, hogy a jövőben nagyobb gondot fordítson a Felhasználási Feltételek betartására.

A Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartás esetén a felhasználó a szabályszegés jellege és súlyossága szerint

• meghatározott időre, vagy
• véglegesen a www.horgaszvizkatalogus.hu  -ról kitiltható.
• a Felhasználási Feltételekbe ütköző tartalmak és információk azonnal, külön értesítés és felszólítás nélkül a  www.horgaszvizkatalogus.hu -ról törölhetőek, vagy módosíthatóak.
• A levelezése - illetve a www.horgaszvizkatalogus.hu egyéb funkciói, mint pl. az ismerős jelölés - határozott vagy határozatlan időre felfüggeszthető.

Ezek a következmények bármelyike, a szabálysértés első előfordulása esetén is alkalmazható a szabálysértés jellegétől függően az üzemeltető belátása szerint.

A kizárt felhasználók által korábban előállított tartalmak

Amennyiben az üzemeltető véglegesen töröl egy felhasználót awww.horgaszvizkatalogus.hu  felhasználók sorából a felhasználó által közvetlenül előállított tartalmak (profil, közösség, blog, hozzászólások stb.) törölhetők. A közösség vezetőjének kizárása esetén a közösség tagjai, az érintett felhasználók döntenek arról, hogy a továbbiakban melyik felhasználó vezeti tovább az adott közösséget.

Felelősség a www.horgaszvizkatalogus.hu-n elhelyezett vagy hozzáférhetővé tett tartalmakért és az Üzemeltető felelősségének korlátozása:

Az üzemeltető a www.horgaszvizkatalogus.hu -t az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti.

Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal awww.horgaszvizkatalogus.hu  -n közölt információkért, a  www.horgaszvizkatalogus.hu használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a www.horgaszvizkatalogus.hu hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a www.horgaszvizkatalogus.hu -n elérhetővé tett tartalmaikat szükség esetén archiválják.

A felhasználó által a www.horgaszvizkatalogus.hu használatával közzétett, vagy elérhetővé tett tartalmakat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A www.horgaszvizkatalogus.hu használatával közzétett információk között az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A felhasználó által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalomért, (ideértve a tartalom által okozott, illetve egyébként azzal összefüggésben felmerült), vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett felhasználó tartozik felelősséggel. A jogsértő tartalmat az üzemeltető a jogsértésről való tudomásszerzést követően haladéktalanul eltávolítja.

Minden felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy egyébként általában a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Amennyiben a www.horgaszvizkatalogus.hu használatával vagy a www.horgaszvizkatalogus.hu -n a felhasználó által közzétett, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, szervezet, hatóság vagy bíróság előtt eljárást indít, a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.
Eltávolítási felhívás esetén az üzemeltető a kifogásolt információt jogsértő jellegének vizsgálata nélkül azonnal törli, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább.

Ezekben az esetekben az üzemeltetőt semmilyen további felelősség nem terheli.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett művön fennálló jogot sértő tartalom vagy információ eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése során az üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás alapján jár el.

Minden felhasználó, aki awww.horgaszvizkatalogus.hu  -n bármilyen kommentálható megjelenési formát indít, felel az ott megjelenő, saját és mások által létrehozott, tartalmakért.

A saját maga által indított közösségekben a felhasználó is rendelkezik moderátori jogokkal és kötelezettségekkel. Ezt a munkát közösen végzi a moderátorokkal.

A felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető a www.horgaszvizkatalogus.hu-t „adott állapotban” (as is) szolgáltatja. A felhasználó a szolgáltatás semmilyen részszolgáltatásával, hibájával, egyéb tulajdonságával kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel vagy követeléssel üzemeltető felé.
A felhasználótól származó észrevételeket, javaslatokat az üzemeltető fogadja és kezeli, de kötelezettséget nem vállal azok követésére.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználó által létrehozott, illetve nyilvánosságra hozott tartalomért. A tartalmak letöltése során bekövetkezett kárért, így

• tartalmak értesítés nélküli vagy
• értesítéssel egybekötött törlésének,
• az oldal időleges, vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében bekövetkező kárért

Az üzemeltető a felhasználót felhasználónév és jelszó alapján azonosítja. Ezek üzemeltető önhibáján kívüli kitudódásából, elvesztéséből, elfelejtéséből adódó károkért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.
Új jelszó kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre kérhető.

A felhasználó biztonsága szempontjából elsőrendű fontosságú, hogy

• jelszavuk ne legyen egyszerűen kitalálható,
• legalább kéthavonta változtassák meg azt.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalain elhelyezett tartalmak szerzői jogainak tisztaságáért, de mindent megtesz azért, hogy jogsértő tartalmakat a felhasználók ne tölthessenek fel, illetve a már feltöltött jogsértő tartalmat a moderátorok eltávolítsák.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget más (awww.horgaszvizkatalogus.hu  -tól különböző) tartományokban elhelyezett, és www.horgaszvizkatalogus.hu oldalain hivatkozott tartalmakért, ám a bizonyítottan jogsértő tartalmakra mutató hivatkozásokat a moderátorok igyekeznek haladéktalanul eltávolítani.

A szerződés megszűnése

Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen megállapodás megszűnik:

• Ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését.
• Ha a felhasználót véglegesen kitiltják a www.horgaszvizkatalogus.hu-ról (hozzáférését véglegesen megszüntetik).
• A felhasználó halálával.
• Awww.horgaszvizkatalogus.hu  megszűnésével. Az üzemeltető jogosult, hogy a www.horgaszvizkatalogus.hu Portált bármikor megszüntesse.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem jelenti az egész szabályzat érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a hatályos jogszabályi rendelkezés (különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény) adott rendelkezése lép.

A Felhasználási Feltételekre nézve a magyar jog irányadó. A Felhasználási Feltételekkel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitákra nézve a felhasználó és az üzemeltető aláveti magát a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve (hatáskörtől függően) a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének

 

Keresés

Regisztrációk

Hasznos