Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

www.horgaszvizkatalogus.hu   honlapon közösségi háló építésére alkalmas közösségi honlap üzemel, amelynek során a honlapon regisztrálók (felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó vagy már regisztrált látogatóit a honlap általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A www.horgaszvizkatalogus.hu   a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A www.horgaszvizkatalogus.hu   a lehető legnagyobb gondossággal vigyáz a személyes adataidra.

Azt harmadik személynek a hozzájárulásod nélkül nem adja ki.

A honlapon regisztrált felhasználók elfogadják és hozzá járulnak hogy a Horgászvíz Katalógus oldalról rendszeres körlevelet és hírlevelet kapnak, amely az oldallal kapcsolatos információkat, értesítéseket, egyéb hirdetéseket, és  reklámokat is tartalmazhat.

Fogalmak

Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

Adatkezelés:

 az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Személyes adat

: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a www.horgaszvizkatalogus.hu   honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve az adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.

A felhasználó a hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, a portálon való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Kezelt adatok:

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

1. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

-              vezetéknév

-              keresztnév

-              e-mail cím

-              jelszó

-              lakhely (posta címe)

A név és becenév bármely regisztrált felhasználó számára hozzáférhető.

2. A regisztráció és a későbbi felhasználás során a felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására is:

-              telefonszám

-              mobilszám

-              Kedvenc horgászvize

-              Kedvenc hala

-              Kedvenc horgászboltja

-              Kedvenc utazási irodája

-              Kedvenc vendéglátó helye

A felhasználó regisztráció során rendelkezhet úgy, hogy ezen adatok (a) csak az általa „ismerősnek” jelölt felhasználók számára vagy (b) bármely regisztrált felhasználó számára hozzáférhetők. A regisztráció során hozott döntés a felhasználás során korlátlan alkalommal módosítható.

3. A honlap használata során a felhasználó további funkciókat is elérhet, amely járhat személyes adatok megadásával, kezelésével:

-              személyes ismerősök bejelölése

-              fórum (a hozzászólásokban esetlegesen található személyes adatok)

3. A www.horgaszvizkatalogus.hu   honlap használata során az adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét, a honlap meglátogatásának kezdő és befejező időpontját, a böngésző és az operációs rendszer típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

A www.horgaszvizkatalogus.hu   honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. Ezen látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor.

Az adatkezelés célja:

1. A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére nyitva álló szolgáltatások, pl. fórumhoz hozzászólások, dokumentumok fel-, letöltése, hirdetések elhelyezése) azonosításához szükséges.

2. Az önkéntesen megadott személyes adatok kezelése a felhasználók által építendő közösségi háló, belső internetes közösség létrehozásához, a felhasználók egymás általi azonosításához szükséges. Ezen személyes adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a www.horgaszvizkatalogus.hu   honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú kezelését a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

3. Az adatkezelő által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Személyre szabott reklámok:

Az adatkezelő, aki egyben szolgáltató a felhasználó érdeklődési körének megfelelően személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a www.horgaszvizkatalogus.hu   honlapon letöltött oldalak látogatása során. A személyre szabott reklámok a felhasználók részére lehetővé teszik, hogy érdeklődési körükbe vágó, életkoruknak megfelelő hasznos információk birtokába jussanak, és az érdeklődési körükbe nem eső reklámok a lehető legkisebb eséllyel jussanak el hozzájuk. A személyre szabott reklámok felhasználóhoz igazításához az adatkezelő felhasználhatja a felhasználó által kötelezően vagy önkéntesen megadott személyes adatokat. A hirdetési csíkok kiosztását a rendszer végzi, ennek során a személyes adatok átadására, feldolgozására nem kerül sor. A felhasználó leiratkozással megtilthatja személyes adatai ilyen célú felhasználását.

Az adatkezelés időtartama:

1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

2. A felhasználó által önkéntesen megadott adatok kezelésére a felhasználó döntése szerinti időintervallumban kerül sor, az adatok megadásától, azok törléséig.

3. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 napig tárolja.

4. Az adatok törlésére a felhasználó kérelmére vagy az adatkezelő által a felhasználási feltételekben rögzített esetben van mód.

5. A felhasználó hozzáférését vagy működését a szolgáltató a felhasználási feltételekben rögzített feltételek fennállása esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, 24 órás őrzéssel védett, szerveren tárolja.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Impresszum:

 

Honlap: www.horgaszizkatalogus.hu

Üzemeltető: Best Radar technika Bt. / Szőke Tibor

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Keresés

Regisztrációk

Hasznos