Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Facebook

Nyereményjáték

www.horgaszvizkatalogus.hu hivatalos játékszabályzata.

A játék szervezője:

A www.horgaszvizkatalogus.hu -n megjelenő játékok (a továbbiakban: "Játékok") Szervezője a  Horgászvíz Katalógus.hu tulajdonosa, továbbiakban: "Szervező").

A Játékban részt vevő személyek:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervezők, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

Játékleírás:

Az egyes játékok pontos időtartamai a konkrét játékok oldalain kerülnek feltüntetésre.  A hirdetés megjelenik a www.horgaszvizkatalogus.hu -n, továbbá partneroldalain (játék hírdetők).

A játékok a www.horgaszvizkatalogus.hu  első oldalán érhetőek el.

A játékban való részvétel feltételei:

A nyereményjátékban a játékosok a következő feltétellel vehetnek részt: a nyereményjáték felületen megválaszolták az aktuális nyereményjáték szakaszban feltett felméréskérdést, a játék felületen meg kell adniuk az e-mail címüket, és el kell fogadniuk a játékszabályt, tovább meg kell adniuk teljes nevüket, postai címüket (mely a nyeremények kézbesítésének feltétele) valamint egyéb felmerülő kérdésre a választ. Továbbá vannak játékaink ahol csak facebookos Like-olás a feladat az ilyen típusú játékok  résztvevői a facebookos adatlapjukkal azonosítják magukat.

A pályázatot a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a játékos elfogadta a játékszabályt, maradéktalanul kitöltötte a kért adatokat.

A játékban való részvétellel a játékosok elfogadják, hogy a www.horgaszvizkatalogus.hu illetve partneroldalai (játék hírdetők) hírlevelet, reklámcélú anyagot továbbíthatnak számára.

Sorsolás és eredményhirdetés:

A játékban a sorsolás gyorsaság alapon működik, a nyereményt az ötvenedik, több  nyeremény vagy több jelentkező esetén a következő, majd a  következő ötvenedik, illetve azt sorban követő helyesen válaszoló,Like-olo vagy regisztráló  a feltételeknek megfelelő játékos nyeri. Amennyiben a nyertes nem jogosult átvenni, vagy nem veszi át a nyereményt, úgy a pótnyertes automatikusan a sorban utána következő lesz.

A Szervező, a sorsolások eredményét a sorsolást követő héten a www.horgaszvizkatalogu.hu internetes oldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve és némely játékoknál a fényképe ( pl:facebook os) jelenik meg.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A kisorsolt nyereményt a 18. életévét be nem töltött nyertes esetén annak törvényes képviselője veheti át.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét 30 napon belül nem veszi át. A nyeremény határidőn belüli átvételének a nyertes Játékos késedelme miatti elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a nyertes Játékossal szemben.

A nyereményt a www.horgaszvizkatalogus.hu  postai úton  az előre egyeztetett címre kiküldi. A postaköltséget a Feladó Horgászvíz Katalógus fizeti.

A Szervezők a nyerteseket a regisztráció során megadott email címükön tájékoztatják. A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervezők díjmentesen felhasználják a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A regisztráció során megadott adatait a Szervezők kezelik. A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban foglaltakat! A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adják át, továbbá publikálják vagy ismertessék a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről!

Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá,kérjük erről levélben értesítsen minket a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A résztvevő által tett nyilatkozatok:

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre.

A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

A Játék résztvevői, részvételükkel jelen jognyilatkozattal elfogadják ezen hivatalos játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 1959. évi IV. törvény a Ptk vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervezők fenntartják.

 

Keresés

Regisztrációk

Hasznos